Om TBMK

En mer formell beskrivelse av klubben og litt nyttig informasjon


Hva er Tromsø Modellbåtklubb

Tromsø Modellbåtklubb (TMBK) er en lokal forening for personer som er interessert i skala modellbåter. Klubbens medlemmer bygger og kjører skala modellbåter, de fleste modellene i miljøet er bygget etter tegninger og mange er kopier av lokale fartøyet som man kan kjenne igjen. I klubbens formålsparagraf skal klubben bidra til et faglig og sosialt miljø for medlemmene med aktive medlemmer som hver enkelt har et ansvar for at dette oppfylles.

TMBK prøver å skape et bilde av det som har seilt langs norskekysten, helst i skala 1:16. Vi bygger kun en modell av hvert fartøy, unntakene er forsvarets MTB'er og Viksund 12m glassfiber sjark. Av disse ble det bygd mange fartøyer og derfor finnes det også flere modeller.

Finnvikvannet
Sommerhalvåret preges av modellbåtkjøring på Finnvikvannet. Vannet ligger på Kvaløya, ca. 2 mil fra Tromsø sentrum. Her har klubben med tillatelse fra grunneier lagt ut 2 betongkaier for modellbåtbruk. Kai 1 ble sommeren 2002 forbedret med kaifront av tre. Før dette ble modellene utsatt for stor slitasje ved anløp. Forbedring av kai 2 ble utført sommeren 2003, neste prosjekt er utsetting av fortøyningssøyle for de største modellene.

Hvis været er godt går vi en tur rundt vannet med modellene. Turen er omtrent en km, gir litt trim og vi passer på å ta en pause med en kopp kaffe og kjeks ved anløp på vestsiden av vannet. Det hender at vi i løpet av sommeren avtaler en grillrunde med god mat og drikke.

Vinterhalvåret
Vinteren er lang nordpå..., modellene i Tromsø-miljøet bærer preg av dette :-) I byggesesongen møtes vi fast hver lørdag formiddag kl. 09:00 på et av byens hoteller og spiser frokost med diskusjon rundt tekniske utfordringer.
Vi prøver å avholde møter i vinterhalvåret

Av og til, nå er målsettingen hvert 5. år, arrangerer klubben sammen med andre hobbyforeninger en modellutstilling i Tromsø. Dette skaper blest om våre hobbyer og gir et bidrag til klubbkassa. Siste utstilling ble arrangert våren 2002 med utstillere fra flere foreninger knyttet til temaet tekniske hobbyer. Utstillingen ble besøkt av over 1200 mennesker og var en suksess.

 

 

 

Frekvensliste
For fjernstyringsbruk til modellbåt er pr. oktober 2003 23 frekvenser tillatt brukt i Norge. Disse ligger i 27, 35 og 40 MHz båndene. Frekvensoversikten administreres av Post- og Teletilsynet. På følgende link hos Lovdata kan du finne oversikten.

  Tilbake til hjemmeside