Teknisk informasjon

Etter å ha lovt teknisk informasjon siden hjemmesidene ble grunnlagt følger her den spede begynnelse. I starten bygd rundt svar på spørsmål som er kommet via mail.


Innledning til modellbåtbygging

Etter spørsmål som "Hva skal jeg starte med for å bygge modellbåt" er det behov for en innledning om modellbåtbygging.

Modellbåtbygging er en praktisk hobby som krever mer eller mindre fingerferdighet fra din side. Du kan jo velge alt fra de enkleste byggesettene med plastskrog, plastoverbygg og få detaljer med enkel montering  til et krevende skalaprosjekt som de du ser på hjemmesidene våre.  

Er du praktisk anlagt er det ingenting i veien for å starte med en scratch-bygget skalamodell (fra tegninger). Gjør du det er det nesten en forutsetning av du er en del av et modellbåtmiljø, det første rådet jeg vil gi er å søke kontakt med et lokalt modellbåtmiljø eller Norsk Modellbåt Forbund (NMBF).  En annen kilde til inspirasjon er Modell & Elektronikk, et norsk hobbyblad som dekker flere sider innenfor teknisk hobby.

Skrog

Skrog til modellene er som regel bygd i glassfiber og polyester, som vanlige "plastbåter". Alternative byggemåter er spantebygg med trelister eller tynne finerplater, som eksempel S.S France 

Kortversjonen av byggemetode for glassfiber/polyester skrog er som følger:

Plugg:

Plugg lager du når du skal støpe flere skrog eller du av andre grunner ikke vil/kan lage en støpeform direkte.
Første byggetrinn er å lage et nøyaktig skrog av modellen. Pluggen kan bygges på flere måter;

1: Spanter festes på kjøl og skroget "fylles" med innlimt isopor. Etter pussing, justering, kontrollering, sparkling og med en blank maling, f.eks., Bengallakk, poleres med bilpolish UTEN silikon og smøres med "Slippmiddel".

2: Tradisjonelt spantebygg, kjøl og spanter av tre, f.eks. finer, festes til en stabil byggeplate opp-ned. Tynne trelister eller finerlister limes til spantene og baug/hekk. Pussing, sparkling og maling som i metode 1.
Ofte må pluggen forberedes for en todelt byggeform, dvs byggeformen må kunne deles for å forenkle "demontering" etter støyping, både av form og skrog. Denne forberedelsen gjøres ved å slisse (sage) et spor på langs av skroget, fra baug via kjøl til hekk. I sporet limes en tynn plate inn, høyde 10 cm på yttersiden av skroget. Plata må behandles på samme måte som skroget (pluggen). Av modellene er Storm-kl. MTB, KNM Delfin og M/S Rygene laget på denne måten.

Som sagt, skal du lage ett modellskrog trenger du ikke gå omveien om plugg, de fleste modellene på hjemmesidene her er laget uten denne "omveien". Arbeidet går raskere, du sparer penger og byggeforma kan kastes etter støyping.

Byggeform:

Skroget støper du inni byggeforma. Også her er det flere veier til målet.

1: Dette er en fortsettelse av kapittelet om Plugg. Etter å ha behandlet pluggen etter oppskrifta støpes forma rundt pluggen. Jeg forutsetter at arbeid med glassfiber og polyester el. epoxy er kjent. Uansett må helsefaren ved slikt arbeid nevnes, skaff en gassmaske før arbeidet påbegynnes og husk at styrén-gassen som utvikles under herding av polyester er både svært helsefarlig og ubehagelig!!

2: Form laget av papp! Det har ikke rablet helt for oss, mange av modellene i TMBK er støpt i former laget av papp, 0,8, 1 og 3 mm bokpapp.

Fortsettelse følger

 


  Tilbake til hjemmeside