KNM Gribb

Finnvik-skvadronen av marinens MTB-modeller moderniseres!
Stig Morten Olsen har startet med en modell av Hauk-kl. MTB, P-997 KNM Gribb.


Snart 18 år etter at Stig Morten mønstret av fra 22. MTB skv., er han endelig kommet i gang med byggingen av en skalamodell av  "P-997  KNM Gribb" .

Dette var båten som han bodde om bord på under tjeneste som skvadronselektriker ved Nord-Norge Skvadronen i 1984-85.

Den gang var det tre Hauk- og tre Storm-klasser på skvadronen, som for øvrig hadde kontinuerlig beredskap. Skvadronen opplevde både leteaksjoner samt assistanse for politi og redning. For ikke å glemme alle turene langs hele norskekysten samt øvelse i Danmark og Tyskland

Stig Morten husker spesielt det gode miljøet fra tiden om bord.

Skipets historie:
Da Tjeld klassen ble utfaset sent på 70-tallet var det 20 fartøyer som skulle ut av tjeneste. 14 av disse ble erstattet med 14 Hauk klasse MTB i 1979-81. Dette var de siste som ble bygget etter samme skrogprofilene som Storm-klassen. Disse fartøyene ble bygget ved BMV Laksevåg og Westermarin i Alta. Fartøyene har gjennomgått stadige moderniseringer og oppdateringer på utrustningen. De er i dag utrustet med 6 Penguin raketter, 2 torpedoer, Mistral luftvernraketter og kanon. Hauk-klassen er i dag den eneste operative typen MTBer vi har, foruten da den ene båten av den nye Skjold- klassen (KNM Skjold).

Missiltorpedobåten (MTB) er et raskt og slagkraftig fartøy, bevæpnet med missiler, torpedoer og en kanon.
I en krigssituasjon opererer MTBer i grupper. De utnytter sin hurtighet og overlegne manøvreringsevne i trange farvann til å foreta overraskende raid mot fiendtlige flåtestyrker
.

Tekniske data:
Største lengde: 36,5 m
Største bredde: 6,2 m
Største høyde: 14,2 m
Fart: over 30 knop
Deplasement (vekt): 150 tonn
Hovedmaskiner: 2 x MTU 16V 3600 Hk (Totalt 7200 Hk)

6 Penguin mk 2 SSM
2 Torpedo TP 613
Mistral Simbad + Manpad SAM  (tidligere var der 20 mm kanon på akterdekk)
Bofors 40mm L/70 på fordekk

Modellen:
Modellen bygges i skala 1/16. Skrog og dekk støpes i glassfiber/polyester, og det er tatt utgangspunkt i tidligere støpte skrog av Storm-klassen som det tas nødvendige modifiseringer på.

Overbygget bygges i 3,6 mm meranti kryssfinér som blir belagt med et tynt lag glassfiber/polyester.

Når det gjelder øvrig arrangement og teknisk utrustning kommer mer informasjon om dette etter som byggingen går framover.

Det er foreløpig tenkt at modellen skal utrustes slik den var under tjenesten ombord i 1984, og den skal selvfølgelig etterhvert innfases i "Finnvik-Skv. " som den første  Hauk-klassen i skvadronen.

 


KNM Falk, samme fartøystype som KNM Gribb
Foto hentet fra
http://www.knmskjold.org/images/falk.jpg  
 


KNM Geir, søsterfartøy til KNM Gribb,  "et sted i Nord-Norge"
Foto fra "Norske Torpedobåter gjennom 125 år",
ISBN 82-994738-1-0

Den umiskjennelige profilen til en Hauk-kl. MTB kommer frem med farger, overbygg, lavett for 40 mm Bofors og torpedorør. Juli 2003.
Foto: Stig M Olsen

 


Propellsystem og ror er ferdig og testet. 75 mm propeller.
Foto: Stig M Olsen

Maskinrom, 2 stk 12 V modellflystartere. Tilsvarende motorer er brukt i alle tidligere Storm- og Tjeld-kl MTB.
Foto: Stig M Olsen

Fortsatt fremdrift, Stig jobber for tiden med pluggen for Penguin-kassene.
Foto: Stig M. Olsen. 22.01.2003

KNM Gribb, status juli 2003.
Foto: Stig M Olsen

April 2003.
Foto: StigMO

April 2003.
Foto: StigMO

April 2003: Hylserør for ror og propellaksler er limt iinn.
Foto: StigMO.

April 2003: Bildet viser ror og propellaksler med hylserør og støttelager.
Foto: StigMO

Status pr.  jan. 2003.
Foto: Stig Morten Olsen


Dekksbjerker er limt inn i skroget. Des. 2002.
Foto: Roger Fosland


Status pr.  jan. 2003. Overbygget er under bygging.
Foto: Stig Morten Olsen


Bildet viser skrog og dekk av KNM Gribb. Status desember 2002.
Foto: Roger Fosland


 

Tilbake til Prosjekter

Tilbake til hovedside